Darmowe wzory dokumentów RODO

Przepisy o ochronie danych osobowych nie definiują, jakie dokumenty RODO należy opracować i jak powinna wyglądać ich treść. Nie zwalnia to jednak z obowiązku prowadzenia dokumentacji. Duża swoboda w działaniu umożliwia dostosowanie dokumentacji do sposobu przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji. Dobrze opracowana dokumentacja jest fundamentem w budowaniu bezpiecznych systemów ochrony danych oraz pozwala wykazać się z realizacji przepisów przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj! Zanim przystąpisz do opracowania dokumentacji RODO dobrze rozpoznaj wszystkie procesy, które zachodzą w Twojej firmie i w których występują dane osobowe!

Darmowe wzory dokumentów to narzędzia ułatwiające opracowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Korzystanie z wzorów wymaga jednak ich zrozumienia oraz znajomości zagadnień i przepisów prawa.

Masz problem z wypełnieniem naszych wzorów dokumentacji RODO?
Nie wiesz, czy opracowana przez Ciebie dokumentacja jest zgodna z prawem?
Skontaktuj się z nami! Pomożemy!

Ewidencje

Ewidencja nośników zawierających dane osobowe Pobierz
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Pobierz
Ewidencja kontroli upoważnień do przetwarzania danych osobowych Pobierz
Ewidencja osób które zapoznały się z dokumentacją ochrony danych Pobierz
Ewidencja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych Pobierz
Wzór ewidencji naruszeń Pobierz

Procedury

Procedura inicjacji i realizacji fazy planowania Pobierz
Procedura postępowania z dokumentami i zasobami w postaci cyfrowej Pobierz
Procedura aktualizacji danych osobowych Pobierz
Procedura zarządzania uprawnieniami Pobierz
Procedura postępowania z kluczami Pobierz
Procedura postępowania w sytuacji naruszenia Pobierz
Polityka haseł Pobierz

Inne

Rejestr czynności przetwarzania danych Pobierz
Rejestr kategorii czynności przetwarzania Pobierz
Umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych Pobierz
Wzór macierzy analizy ryzyka Pobierz
Wzór zgłoszenia naruszenia osobie, której dane dotyczą (osobie poszkodowanej) Pobierz
Obwieszczenie o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego Pobierz
Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z uregulowaniami dot. ochrony danych osobowych Pobierz
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Pobierz

Kontakt

Hanna Wata

Hanna Wata

Inspektor Ochrony Danych

+48 609 081 181
biuro@mwinspektorzy.pl