Ochrona danych osobowych w edukacji

Realizacja obowiązku ochrony danych osobowych
w szkołach i placówkach oświatowych.

Dowiedz się w jaki sposób realizować obowiązki wynikające z rozporządzenia unijnego RODO w szkołach i placówkach oświatowych.

Dla kogo to szkolenie?

 • Dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • Inspektorzy ochrony danych w szkołach i placówkach oświatowych
 • Nauczyciele
 • Osoby zatrudnione lub współpracujące ze szkołami oraz z placówkami oświatowymi
 • Osoby administrujące infrastrukturą informatyczną w szkołach oraz placówkach oświatowych

Cel szkolenia:

 • Szczegółowe przedstawienie aspektów stosowania RODO i krajowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa w szkołach i placówkach oświatowych
 • Zdobycie wiedzy, w jakich sytuacjach zastosowanie znajdują przepisy szczególne, a kiedy należy odwołać się do ogólnych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO, czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

Efekty szkolenia:

 •  Przygotowanie do realizacji codziennych obowiązków związanych z edukacją i administrowaniem szkół oraz placówek oświatowych w sposób zgodny z RODO
 • Zrozumienie istoty i problematyki ochrony prywatności
 • Gotowość do prowadzenia komunikacji z podmiotami współpracującymi oraz opiekunami prawnymi uczniów

Kontakt

Hanna Wata

Hanna Wata

Inspektor Ochrony Danych

+48 668 027 937
biuro@mwinspektorzy.pl

Cena szkolenia:

399pln

Zarezerwuj miejsce

Dane kontaktowe


Zawiadamiamy, że przesłanie danych przez formularz odczytujemy jako Państwa wolę nawiązania z nami współpracy, co uzasadnia przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane podane w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Szczegółowo zagadnienie ochrony prywatności omawia nasza polityka prywatności – zachęcamy do lektury.