Szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) – obowiązki IOD, sposób ich realizacji i udział we wdrożeniu RODO

Szkolenia z Ochrony Danych dla Inspektorów Ochrony Danych
Nasze szkolenia i warsztaty ugruntowują wiedzę z zakresu ochrony danych zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi przez rozporządzenie unijne RODO oraz przez regulacje krajowe. Program szkoleń i warsztatów zapewniają połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi ćwiczeniami, dzięki którym uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań inspektora ochrony danych. Zwiększona świadomość związana z nowymi zasadami poprawi bezpieczeństwo danych w organizacji.

 

Dla kogo?

 • inspektorzy ochrony danych (IOD / DPO),
 • zastępcy inspektorów ochrony danych,
 • przyszli inspektorzy ochrony danych,
 • administratorzy danych osobowych, właściciele przedsiębiorstw,
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz ochronę danych osobowych w firmie.

Cel:

 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • szczegółowe przedstawienie aspektów stosowania RODO i krajowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Efekty:

 • zapoznanie się z przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych;
 • uzyskanie wiedzy, w jaki sposób przetwarzać dane osobowe w firmie;
 • uzyskanie wiedzy, jaka dokumentacja wymagana przepisami prawa musi zostać opracowana w firmie;
 • zaszczepienie intuicji w zakresie tego, jakie typy działań wiążą się z faktycznym, realnym zagrożeniem dla prywatności i umożliwieniem poprawnego określenia ważności i powagi wszystkich operacji wykonywanych na danych osobowych;
 • poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na nowych zasadach.
 • gotowość do podjęcia roli inspektora ochrony danych;
 • umiejętność prawidłowego stosowania polskich i unijnych przepisów prawa ochrony danych osobowych;
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań w zakresie ochrony danych osobowych;
 • umiejętność budowania systemu ochrony danych osobowych w firmie;
 • uzyskanie wiedzy, jaka dokumentacja wymagana przepisami prawa musi zostać opracowana w firmie i w jaki sposób należy ją opracować;
 • umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych w organizacji;
 • umiejętność opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa;
 • poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na nowych zasadach;
 • umiejętność stosowania mechanizmów ochrony danych – ochrona w fazie projektu i domyślna ochrona danych;
 • umiejętność prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
 • umiejętność właściwego konstruowania zapisów w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • umiejętność analizy i zgłaszania incydentów związanych z naruszeniami.

Co zyskujesz?

 • kompetentni prowadzący – szkolenie prowadzone jest przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
 • szkolenie dostosowane do branży Klienta – profil szkolenia każdorazowo dostosowany jest do charakterystyki branży;
 • interakcja – szkolenia oparte na interakcji – aktywizacja uczestników, by prezentowana treść została zrozumiana przez każdego pracownika;
 • e-konsultacje po szkoleniu – do trzech konsultacji w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia szkolenia, dotyczących zagadnień omawianych na szkoleniu (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji);
 • rozszerzony pakiet szablonów dokumentacji wraz z objaśnieniami (wersja elektroniczna);
 • prezentacja oraz materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • miejsce szkolenia w siedzibie firmy.

Kontakt

Hanna Wata

Hanna Wata

Inspektor Ochrony Danych

+48 668 027 937
biuro@mwinspektorzy.pl

Oferta na szkolenie dla Twojej firmy

Powiedz nam coś o sobie, przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

Informacje o firmie

Dane kontaktowe


Zawiadamiamy, że przesłanie danych przez formularz odczytujemy jako Państwa wolę nawiązania z nami współpracy, co uzasadnia przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane podane w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Szczegółowo zagadnienie ochrony prywatności omawia nasza polityka prywatności – zachęcamy do lektury.