Szkolenie z RODO dla pracowników

Stosowanie RODO – Wprowadzenie w tematykę Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie z Ochrony Danych dla pracowników i kadry zarządzającej
Nasze szkolenia ugruntowują wiedzę z zakresu ochrony danych zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi przez rozporządzenie unijne RODO oraz krajowe przepisy.
Zwiększona świadomość związana z nowymi zasadami poprawi bezpieczeństwo danych w organizacji. Program szkolenia dostosowany jest do branży klienta i każdorazowo uzgadniany z Klientem. Szkolenia cechuje analiza konkretnych sytuacji i problemów bezpośrednio pochodzących z praktyki klienta.

 

Dla kogo?

 • szkolenie skierowane do wszystkich pracowników przetwarzających dane osobowe w firmie

Cel:

 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • szczegółowe przedstawienie aspektów stosowania RODO i krajowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Efekty:

 • zapoznanie się z najważniejszymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych;
 • uzyskanie wiedzy, w jaki sposób przetwarzać dane w firmie;
 • poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych opartych na nowych zasadach.

Co zyskasz?

 • kompetentni prowadzący – szkolenie prowadzone jest przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
 • szkolenie dostosowane do branży Klienta – profil szkolenia każdorazowo dostosowany jest do charakterystyki branży;
 • interakcja – szkolenia oparte na interakcji – aktywizacja uczestników, by prezentowana treść została zrozumiana przez każdego pracownika;
 • e-konsultacje po szkoleniu – do trzech konsultacji w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia szkolen Zapisz i wyjdź ia, dotyczących zagadnień omawianych na szkoleniu (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji);
 • rozszerzony pakiet szablonów dokumentacji wraz z objaśnieniami (wersja elektroniczna);
 • prezentacja oraz materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • miejsce szkolenia w siedzibie firmy.

Kontakt

Hanna Wata

Hanna Wata

Inspektor Ochrony Danych

+48 668 027 937
biuro@mwinspektorzy.pl

Oferta na szkolenie dla Twojej firmy

Powiedz nam coś o sobie, przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

Informacje o firmie

Dane kontaktowe


Zawiadamiamy, że przesłanie danych przez formularz odczytujemy jako Państwa wolę nawiązania z nami współpracy, co uzasadnia przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane podane w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Szczegółowo zagadnienie ochrony prywatności omawia nasza polityka prywatności – zachęcamy do lektury.