Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Wysoka świadomość problemów związanych z ochroną danych osobowych wśród Twoich pracowników może uchronić Twoją firmę przed zaniedbaniami i konsekwencjami. Stratami wizerunkowymi i finansowymi.

Jedną z największych trudności w ochronie danych osobowych, jest zależność skuteczności wypracowanych rozwiązań od poziomu zaangażowania, a czasem również świadomość personelu. Szkolenia stanowią integralną część budowy systemu ochrony danych osobowych. Prowadzimy szkolenia w formie wykładów oraz warsztatów. Jesteśmy elastyczni – szkolenia i warsztaty dostosowujemy do potrzeb Klienta. Forma i plan ustalane są przed rozpoczęciem szkolenia.

Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych

Szkolenie dla początkujących. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej

Szkolenia dla firm

Szkolenie skierowane do pracowników przetwarzających dane osobowe w firmie. Szkolenia cechuje analiza konkretnych sytuacji i problemów bezpośrednio pochodzących z praktyki klienta. 

Więcej

Szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Szkolenie skierowane jest do Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i ich zastępców oraz osób wykonujących zadania polegające na budowaniu systemu ochrony danych osobowych. 

Więcej

Ochrona danych osobowych w edukacji

Dowiedz się w jaki sposób realizować obowiązki wynikające z rozporządzenia unijnego RODO w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej

Szkolenie RODO – czy warto?

Za 89% incydentów związanych z Ochroną Danych Osobowych odpowiedzialny jest człowiek
Zagrożenia dla praw lub wolności osób fizycznych przybierają najróżniejsze postacie. Wiele wartości chroni nasza Konstytucja oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ta rozpiętość zakresu stosowania RODO oznacza konieczność stosowania możliwie elastycznych rozwiązań, a to z kolei pociąga zapotrzebowanie na świadomą obsługę. człowiek obdarzony intuicją, ale także nierzadko przemęczony albo zdemotywowany potrafi być zarówno najsłabszym jak i najsilniejszym ogniwem systemu ochrony danych. To właśnie dlatego szkolenie personelu jest tak ważne. Należy także wprost powiedzieć, że rozwiązania finansowo tańsze zawsze oznaczają wyższy udział tzw. organizacyjnych środków ochrony – a więc procedur. Innymi słowy, ilekroć pojawia się intencja ograniczenia inicjalnych kosztów wdrażania RODO, tym większe jest znaczenie szkoleń i budowania świadomości.

Kompetentni prowadzący

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem przepisów z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie dopasowane do branży klienta

Profil szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do charakterystyki branży.

Prezentacja oraz materiały szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest przy użyciu atrakcyjnych materiałów audiowizualnych. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

Interakcja

Szkolenia oparte na interakcji – aktywizujemy uczestników, by prezentowana treść została zrozumiana przez każdego pracownika.