W maju obchodziliśmy pierwszą rocznicę rozpoczęcia stosowania przepisów RODO.
Z tej okazji, Komisja Europejska wydała infografikę zawierającą informacje udostępnione przez Eurobarometr (Sondaże badania opinii publicznej) oraz Europejską Radę Ochrony Danych.

Infografika pokazuje, jak przez ostatni rok zmieniła się świadomość obywateli państw członkowskich UE w stosunku do nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz jaki miało to wpływ na osoby, których dane są przetwarzane. W ciekawy sposób zaprezentowane zostały zagadnienia związane z implementacją oraz egzekwowaniem przepisów RODO.

Jedną z głównych przesłanek wprowadzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych było informowanie osób fizycznych kto, w jakim celu i w jakim zakresie, chce wykorzystać informacje na ich temat. W ramach tego nowego obowiązku, osoby, których dane dotyczą uzyskały także informacje o przysługujących im prawach w tym zakresie oraz w jaki sposób można te prawa realizować. W efekcie, ponad 2/3 Europejczyków słyszało już o RODO.

W ciągu roku od rozpoczęcia stosowania RODO, do krajowych organów (urzędów) ochrony danych wpłynęło ponad 140 tys. zapytań lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zauważalnie wzrosła również, świadomość obywateli na temat utworzonych w ich kraju organów ochrony danych (W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych). W porównaniu z 2015 r. zanotowany został wzrost o 20 punktów procentowych i obecnie wynosi on 57%. Z łatwością można powiedzieć, że prawie sześciu na dziesięciu obywateli UE ma świadomość istnienia takiego organu.

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i obserwowanie w jaki sposób osoby fizyczne korzystają z praw, które im przysługują jest bardzo budującym zjawiskiem. RODO zmieniło sposób w jaki podchodzimy do ochrony danych w Europie, a także poza nią. Od Ameryki Południowej po kraje azjatyckie, zasady użyte w RODO znajdują odzwierciedlenie w nowopowstających w tych krajach przepisach o ochronie danych osobowych. Także w Europie, wspólne podejście do ochrony danych nie jest ograniczone do terytorium jednego państwa, a Europejska Rada Ochrony Danych odgrywa istotną rolę w rozstrzyganiu spraw o charakterze transgranicznym.

W załączonej infografice przedstawione zostały wyniki sondażu, zebrane łącznie od 27,000 osób z wszystkich państw członkowskich UE. W niedalekiej przyszłości Komisja Europejska opublikuje całościowy raport podsumowujący rok z RODO.
ROK z RODO infografika