Kompletna dokumentacja RODO wraz z komentarzem

499,00 

Wzory dokumentacji do RODO: ewidencje, procedury, rejestry czynności, metody działania, upoważnienia, zgłoszenia, analiza ryzyka, umowy powierzenia. Obszerny komentarz do wzorów + Telefoniczna konsultacja z ekspertem (3h)

Kategoria:

Opis

Pakiet RODO 3w1

Kupując pakiet dokumentów otrzymujesz:

 • Wzory dokumentacji
 • Obszerny komentarz do wzorów
 • Telefoniczna konsultacja z ekspertem (3h)

Wykaz dokumentów pakiecie

Ewidencje

 • Ewidencja nośników zawierających dane osobowe.
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Ewidencja kontroli upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Ewidencja osób które zapoznały się z dokumentacją ochrony danych.
 • Ewidencja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Wzór ewidencji naruszeń.

Procedury

 • Procedura inicjacji i realizacji fazy planowania.
 • Procedura postępowania z dokumentami i zasobami w postaci cyfrowej.
 • Procedura aktualizacji danych osobowych.
 • Procedura zarządzania uprawnieniami.
 • Procedura postępowania z kluczami.
 • Procedura postępowania w sytuacji naruszenia.
 • Polityka haseł.

Inne

 • Rejestr czynności przetwarzania danych.
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania.
 • Metoda działania z rejestracji RCP i RKCP.
 • Obwieszczenie o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego.
 • Umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Wzór macierzy analizy ryzyka.
 • Metoda analizy ryzyka.
 • Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z uregulowaniami dot. ochrony danych osobowych.
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Wzór zgłoszenia naruszenia osobie, której dane dotyczą (osobie poszkodowanej).